Adres:
info@duosorores.com
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Copyright © 2020 Duo Sorores - Paulina & Agata Pospieszny


Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie opublikowane informacje o Duo Sorores - Paulina & Agata Pospieszny są przez nie autoryzowane. Wszelkie prawa do użytych materiałów należą do Duo Sorores - Paulina & Agata Pospieszny.
 
Duo Sorores - Paulina & Agata Pospieszny wyraża zgodę na używanie, kopiowanie, względnie drukowanie przez użytkownika wszystkich materiałów pojawiających się na stronie internetowej duetu w celach informacyjnych. Używanie ich w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody duetu. Layout i układ tej prezentacji jak również zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Należy o tym pamiętać udostępniając bądź kopiując zawarte na tej stronie materiały w celach informacyjnych osobom trzecim.  
 
Wszystkie dane bez gwarancji. Duo Sorores - Paulina & Agata Pospieszny nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody powstałe w wyniku użycia treści zawartych na rzeczonej stronie internetowej.


© 2020 Duo Sorores - Paulina & Agata Pospieszny

Zapraszamy na nasze koncerty!